Main page | Trade | Store | Cart | Download | FAQ | CardScannerLogin | Sign In
  Advanced Search EN PL

Dark Eden

Gra tak jak jej poprzedniczka Doom Trooper rozgrywa sie w postapokaliptycznym świecie, ale tym razem na Ziemii. Rozgrywka polega na zbudowaniu bazy dającej zaopatrzenie do wystawienia naszych wojsk, których celem jest zniszczenie bazy przeciwnika. Planowany dodatek Genesis nigdy się nie ukazał, chociaż stworzono do niego karty i upubliczniono je.

Świat gry: Rozgrywka toczy się w przyszłości, na ziemii zniszczonej nieustającą wojną. Jako przywódca jednego z plemion: Horda Półksiężyca, Luterańska Triada, Synowie Rasputina, Templariusze lub Legionu Ciemności mamy zapanować nad światem. Sama gra przypomina komputerowe gry RTS: tworzymy bazę która zapewnia surowce do wystawienia armii. Natomiast nasi żołnierze atakują wrogie oddziały i budynki.

Note: Requires translation!

For sale: 829 single(s).


Latest news about Dark Eden

Scans2018-04-24
Luftschiff Palanquin
Added most German de scans from Dark Eden. I opened few boxes to build collection, so surplus cards are available in the store.
Comments (0)      Add commentnekhomanta
Swedish card list2018-03-14
[card back]
Added Swedish card list. Many thanks to Oskar Joelson for sending link to translations!
Comments (0)      Add commentnekhomanta
Database update2015-01-23
[card back]
I updated card details of Dark Eden base set. Also fixed few typos in card titles.
Comments (0)      Add commentnekhomanta
Italian cards2008-07-22
Italian cards from Dark Eden added. Cards' data and scans come from Italian module for LackeyCCG.
Comments (0)      Add commentnekhomanta
Store updated2007-10-27
Contents of two Dark Eden booster boxes have been added to store.
Comments (0)      Add commentnekhomanta