Main page | Trade | Store | Cart | Download | FAQ | CardScannerLogin | Sign In
  Advanced Search EN PL

Wyvern

W grze walczysz z innymi graczami najmując do tego celu smoki. W tym celu wykorzystano mitologię Zachodniej Europy, Środkowego Wschodu i Chin do powołania wielu smoczych istnień.

W grze używa się pięciu typów kart: Dragons, Terrain, Actions, Dragon Slayers i Treasures. Każdy gracz wystawia 6 zakrytych kart Smoków i Terenu oraz siedem kart pozostałego typu. Aby wygrać rundę, należy zniszczyć 6 kart Smoków/Terenu należących do przeciwnika, za które dostaje się punkty. Następnie zaczyna się nową rundę itd. do momentu zwycięstwa jednego z graczy. Karty Skarbów mogą oddziaływać na Smoki, karty Akcji wpływają na wynik walki. Pogromcy Smoków mogą niszczyć bezpośrednio Smoki, ale wtedy nie dostaje się za ich pokonanie żadnych punktów. Zwykle jedna gra trwa dwie-trzy rundy.

Note: Requires translation!
Latest news about Wyvern

Card list updated2008-07-25
J.E.A. sent me missing Wyvern card lists, so now they are complete.
Comments (0)      Add commentnekhomanta