Main page | Trade | Store | Cart | Download | FAQ | CardScannerLogin | Sign In
  Advanced Search EN PL

Card: Lieutenant Hikaru Sulu

[Card image]
NameLieutenant Hikaru Sulu (Lieutenant Hikaru Sulu)
GameStar Trek TCG
SetStar Trek
RarityU
FoilNF
LanguageGerman DE
TypeCrew
Card description missing? Errors in text? You have to login to update card.

Available in store:

Distribution among sets:


[info] Musisz się zalogować, żeby zobaczyć więcej informacji na temat karty (informacje na temat występowania karty w innych edycjach, wymiana, talie).