Main page | Trade | Store | Cart | Download | FAQ | CardScannerLogin | Sign In
  Advanced Search EN PL

Card: Anarch Counter - Corruption Counter

[Card image]
NameAnarch Counter - Corruption Counter
GameVampire the Eternal Struggle
SetPromo
RarityPromo
FoilNF
Flavor TextTo nie jest zwykła karta, służy do zaznaczenia, że wampir jest anarchem/posiada znaczniki korupcji. Z jednej strony karty jest "Anarch Counter", po drugiej stronie "Corruption Counter". Karta nie ma zielonego rewersu z symbolem "VTES".
LanguageEnglish EN
Typecounter
Card description missing? Errors in text? You have to login to update card.

Available in store:

Distribution among sets:


[info] Musisz się zalogować, żeby zobaczyć więcej informacji na temat karty (informacje na temat występowania karty w innych edycjach, wymiana, talie).