Main page | Trade | Store | Cart | Download | FAQ | CardScannerLogin | Sign In
  Advanced Search EN PL

Warlords

Gra bazująca na pomyśle komputerowej strategi o tym samym tytule. Zaczynamy grę z jednym zamkiem i bohaterem. Następnie zagrywamy armie, zamki i ruiny. Armie służą do zdobywania innych zamków. Bohaterowie mogą znaleźć w ruinach złoto i przedmioty lub stracić życie. Gra się wykorzystując różne scenariusze - celem może być zdobycie określonej ilości złota lub kontrola nad pewną liczbą zamków.

Świat gry: Rozgrywka toczy się w fantastycznym świecie Illurii. Do wyboru mamy następujące rasy: Sirians, Storm Giants, Gray Dwarves, Orcs of Kor, Elvallie, Selentines, Horse Lords i Lord Bane.

Note: Requires translation!
Latest news about Warlords