Main page | Trade | Store | Cart | Download | FAQ | CardScannerLogin | Sign In
  Advanced Search EN PL

Card: PRZYPŁYW CZYHA NA NAS OBU

[Card image]
NamePRZYPŁYW CZYHA NA NAS OBU
GameThorgal
SetThorgal
RarityBR
FoilNF
Number167/265
LanguagePolish PL
RodzajPodstęp
BA2
BO2
Card description missing? Errors in text? You have to login to update card.

Available in store:

Distribution among sets:


[info] Musisz się zalogować, żeby zobaczyć więcej informacji na temat karty (informacje na temat występowania karty w innych edycjach, wymiana, talie).