Main page | Trade | Store | Cart | Download | FAQ | CardScannerLogin | Sign In
  Advanced Search EN PL

Card: ODDZIAŁ ŁUCZNIKÓW

[Card image]
NameODDZIAŁ ŁUCZNIKÓW
GameThorgal
SetThorgal
RarityC2
FoilNF
Number125/265
LanguagePolish PL
RodzajBohater
TypSlug
Prof.Łucz.
Od.Od.
K4
P2
S0
Card description missing? Errors in text? You have to login to update card.

Available in store:

Distribution among sets:


[info] Musisz się zalogować, żeby zobaczyć więcej informacji na temat karty (informacje na temat występowania karty w innych edycjach, wymiana, talie).