Main page | Trade | Store | Cart | Download | FAQ | CardScannerLogin | Sign In
  Advanced Search EN PL

Card: HRABIA Z DWORU SHARDARA

[Card image]
NameHRABIA Z DWORU SHARDARA
GameThorgal
SetThorgal
RarityC2
FoilNF
Number51/265
LanguagePolish PL
RodzajBohater
TypBrek Zarith
K4
P3
S1
Card description missing? Errors in text? You have to login to update card.

Available in store:

Distribution among sets:


[info] Musisz się zalogować, żeby zobaczyć więcej informacji na temat karty (informacje na temat występowania karty w innych edycjach, wymiana, talie).