Main page | Trade | Store | Cart | Download | FAQ | CardScannerLogin | Sign In
  Advanced Search EN PL

Card: DRAPIEŻNY ORZEŁ

[Card image]
NameDRAPIEŻNY ORZEŁ
GameThorgal
SetThorgal
RarityBC1
FoilNF
Number32/265
LanguagePolish PL
RodzajStwór
TypOrzeł
K2
P1
Card description missing? Errors in text? You have to login to update card.

Available in store:

Distribution among sets:


[info] Musisz się zalogować, żeby zobaczyć więcej informacji na temat karty (informacje na temat występowania karty w innych edycjach, wymiana, talie).