Main page | Trade | Store | Cart | Download | FAQ | CardScannerLogin | Sign In
  Advanced Search EN PL

Card: Farmářská domobrana

[Card image]
NameFarmářská domobrana (Farmer Militia)
GameWarhammer 40,000
SetBattle for Delos V
RarityFixed
FoilNF
ArtistBrad Williams
LanguageCzech CZ
TypeUnit
FactionGeneric
Keywordspěchota - žoldáci - linie
Army(Unknown)
Unit TypeTroop
Die4
Card description missing? Errors in text? You have to login to update card.

Available in store:

Distribution among sets:


[info] Musisz się zalogować, żeby zobaczyć więcej informacji na temat karty (informacje na temat występowania karty w innych edycjach, wymiana, talie).